Archive for the ‘blogging’ Category

“…you cannot Gaga Gaga, honey so don’t even try! She is camping camp, she is dragging drag, she is ironing irony (ok…ok), she  has done it, been it, worn it. And be warned, don’t call her, she’ll call you!” skriver Jack Halberstam om Her Campness Lady Gaga på bloggen Bully Bloggers, som du skal læse, […]


Er lige stødt på en relativt ny blog, som jeg synes fortjener lidt opmærksomhed. Letters of note – correspondence deserving a wider audience. Konceptet er ganske enkelt. Gamle breve, noter, postkort, telegrammer og andre analoge korrespondancer enten fra eller til bemærkelsesværdige personligheder affotograferes eller scannes og offentliggøres i deres oprindelige form på nævnte blog. Transkriptioner […]